Sejačky Compact Solitair - BIOLIFE spol. s r.o.

( skryť )
Uživateľské meno:
Heslo:
20 Rokov na trhu - Pomoc poľnohospodárom

Sejačky Compact Solitair

Vďaka modernej technológii sejačky sa stáva sejba stále dôležitejšou, napriek tomu by sa nemali robiť kompromisy týkajúce sa dobrej konsolidácie a optimálneho umiestnenia osiva. Dopyt po výsevných kombináciách s umiestneným hnojením rastie tiež pre výsev repky a obilia. Preto spoločnosť LEMKEN ponúka svoj stroj Compact-Solitair s diskovou bránou vo verziách s pracovnou šírkou štyri a šesť metrov a integrovaným hnojením pod pätu. Ako pri konvenčnom, tak pri konzervačným hospodárenia je tak dosiahnuté plynulého rozvoja mladých rastlín tak, že je cielene možné dosiahnuť značného zvýšenia úrody práve v prípade letného obilia a v regiónoch s krátkymi vegetačnými periódami. Zásobník s objemom 3 500 alebo 5 000 litrov tejto účinnej kombinácia je rozdelený na dve časti. Rozdelenie je možné ľahko zmeniť vychýlením deliacej plochy tak, aby ich bolo možné plniť hnojivom a osivom v pomere 40:60, 50:50 alebo 60:40. Oba čiastočné zásobníky je možné ľahko naplniť pomocou Big-bags alebo dopravníkom. Elektricky poháňané dávkovacie hriadele pre osivo a hnojivo umožňujú na sebe nezávislé plynulé nastavenie dávkovacieho množstva. Rozsah nastavenia pre osivo pritom leží medzi 1,5 a 300 kg a pre hnojivo medzi 50 a 600 kg na jeden hektár. Vodič môže ovládať, regulovať a kontrolovať všetky funkcie stroja Compact Solitair pohodlne zo sedadla traktora pomocou ovládacieho terminálu LEMKEN a elektronického ovládania stroja Solitronic. K dostaniu je tak ovládanie podľa štandardu ISOBUS.
 
 
 
COMPACT-SOLITAIR 9/300 H 125
COMPACT-SOLITAIR 9/400 H 125
COMPACT-SOLITAIR 9/300 H 167
 COMPACT-SOLITAIR 9/400 H 167
COMPACT-SOLITAIR 9/600 KH 125
COMPACT-SOLITAIR 9/600 KH 167
Hmotnosť (kg)
3,503
4,039
3,431
3,943
8,965
8,785
Sejacie radličky
24
32
18
24
48
36
Objem násypky (l)
3.500
3.500
3.500
3.500
4.500
4.500
Riadková vzdialenosť (mm)
125
125
167
 
125
167
Sejačky a sejacie kombinácie
0905 728 916