Čerpacie rameno (HPSH) - BIOLIFE spol. s r.o.

( skryť )
Uživateľské meno:
Heslo:
20 Rokov na trhu - Pomoc poľnohospodárom

Čerpacie rameno (HPSH)

Konštrukcia: Hydraulicky ovládané čerpacie rameno s pripojením 4“ alebo 5“. Konštrukcia ramena je k cisterne primontovaná na
bočnej strane v zadnej časti nádrže. Pripojenie hadice je realizované pred zadnou výpusťou zo samostatným hydraulickým
otváraním. Hadica sa pohybuje zdvíhaním a spúšťaním ramena. Hydraulické funkcie je možné ovládať buď pákovým
rozvádzačom na cisterne alebo priamo z traktora doplnkovým elektrohydraulickým ovládačom. Čerpacie rameno môže byť
rovnako použité na čerpanie ako aj vyprázdňovanie cisterny. Čerpacie rameno je ľahko ovládateľné vo všetkých smeroch a môže
byť agregované zo všetkými typmi cisterien strednej a vyššej kategórie.

Plniace systémy
0905 728 916