Kongskilde Wing Jet S 4024 - BIOLIFE spol. s r.o.

( skryť )
Uživateľské meno:
Heslo:
20 Rokov na trhu - Pomoc poľnohospodárom

Kongskilde Wing Jet S 4024

Značka: Kongskilde Wing Jet S 4024
Rok výroby: nový
   
   
   
Cena: 26.000,- Eur + DPH

Farmári chcete si znížiť náklady na priemyselné hnojivá? My máme riešenie- Konskilde Wing Jet.

 

Vysoká čiastka nákladov na rastlinnú (plodinovú) produkciu súvisí s nákladmi na priemyselné hnojivá.

Obzvlášť v posledných rokoch náklady na priemyselné hnojivá výrazne vzrástli, preto my ponúkame riešenie pre ich najefektívnejšie využitie a zníženie prebytočnej dávky hnojiva na 1 ha.

Okrem toho budú v nadchádzajúcich rokoch čoraz dôležitejšie aj environmentálne hľadiská.

 

Za rok sa na hektár vynaloží pravdepodobne asi 200,- až 250,- eur za priemyselné hnojivo. V prípade farmy s 500 hektármi to znamená približne 100.000,- až 125.000,- eur za rok. S bežnými diskovými rozmetadlami je veľmi ťažké aplikovať (rozmetať) hnojivo presne. Pneumatické ramenové aplikátory pracujú podobne ako postrekovače a presnosť je omnoho vyššia. Lepší výsledok sa dá dosiahnuť dokonca aj s menším množstvom hnojiva alebo pri použití lacnejšieho hnojiva.

V prípade diskového rozmetadla nie je nezvyčajné, že rozdiel v aplikovanom množstve dosahuje až 20%. Pneumatický ramenový aplikátor dávkuje hnojivo omnoho presnejšie z týchto dôvodov:

  • jeden samostatný vývod na každom 1-1,2 m pracovnej šírky;
  • menšia citlivosť na veterné podmienky;
  • samostatné dávkovacie koleso pre každý vývod;
  • v prípade zmiešaných hnojív rovnaký obsah zmesi na každom bode aplikácie (žiadny odmiešavací efekt)
  • plné množstvo aplikácie až po hranicu poľa;
  • na výbežky a kúty sa hnojivo dá aplikovať bez veľkého prekrývania a tiež bez toho, aby sa hnojivo aplikovalo za hranice poľa.

Výsledkom tejto vysokej precíznosti bude presné dávkovanie vďaka ktorému dosiahneme vyrovnaný zdravší porast s lepšou výživou a kondíciou. Zaručeným výsledkom bude rovnomernejší výnos, lepšia kvalita úrody a jednoduchšia žatva.

Skúsenosti z rôznych fariem ukázali, že vplyv väčšej presnosti resp. používania lacnejších hnojív môžu zvýšiť efektívnosť výnosu o približne 20,- až 40,- eur na hektár, čo znamená, že v prípade farmy s 500 hektármi sa stroj splatí za cca 4-5 rokov. V prípade väčšej farmy ešte rýchlejšie.

 

Pneumatické ramenové aplikátory  Kongskilde Wing Jet sú k dispozícii s pracovnou šírkou 12 m, 18 m, 20 m a 24 m. Objem zásobníka z nehrdzavejúcej ocele je 4000 l alebo 6000 l.

Všetky časti stroja, ktoré prichádzajú do kontaktu s hnojivom sú vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov.

Dávkovanie bude vždy presné; bez ohľadu na rýchlosť jazdy.

Rameno je vybavené hydraulickými tlmičmi otrasov a uhol ramena je hydraulicky nastaviteľný.

Stroj Wing Jet Tronic je možné napojiť na GPS resp N-Senzor.

K dispozícii sú rôzne šírky pneumatík a hydraulické alebo pneumatické brzdy.

Rozmetadlá priemyselných hnojív
0905 728 916